!!! ZAPRASZAMY DO DODAWANIA BEZPŁATNYCH WPISÓW !!!

REGULAMIN

 1. Niniejszy regulamin stanowi porozumienie pomiędzy właścicielem strony polskie-strony.pl, nazywanym dalej „właścicielem katalogu” i każdą osobą dodającą wpis (stronę) do niniejszego katalogu, nazywaną dalej „użytkownikiem”.

 2. Katalog ma na celu gromadzenie wartościowych, polskojęzycznych stron internetowych.

 3. Do katalogu nie będą przyjmowane podstrony. Do katalogu nie będą przyjmowane subdomeny kierujące internautów na tą samą stronę, co domena. Do katalogu nie będą przyjmowane domeny z tzw. „wildcard”. Do katalogu nie będą przyjmowane strony stanowiące zaplecze pozycjonerskie oraz tzw. fermy linków.

 4. Do katalogu nie będą przyjmowane wpisy w języku innym niż Polski, a także wpisy nasycone błędami ortograficznymi, gramatycznymi i stylistycznymi, a w szczególności niepoprawione wpisy z tzw. mieszarek.

 5. Do katalogu nie będą przyjmowane strony zawierające treści niezgodne z prawem oraz strony prezentujące ostrą erotykę lub przemoc.

 6. Właściciel katalogu zastrzega sobie prawo do poprawiania błędów językowych w zamieszczanych wpisach oraz do usunięcia każdego wpisu niezgodnego z postanowieniami niniejszego regulaminu bez powiadamiania o tym fakcie użytkownika, który wpis dodał. Ponadto właściciel katalogu zastrzega sobie prawo do zmiany wybranej przez użytkownika podkategorii tematycznej, jeżeli jest ona niedopasowana do treści dodawanej strony lub w przypadku, kiedy w katalogu znajduje się bardziej odpowiednia podkategoria tematyczna dla danej strony.

 7. Właściciel katalogu nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji zawartych w dodawanych wpisach.

 8. Użytkownik oświadcza, że jest autorem dodawanego wpisu.

 9. Zapłacenie opłaty wymaganej przy dodawaniu wpisu nie gwarantuje jego aktywowania (publikacji) w katalogu. Wpis zostaje aktywowany po zaakceptowaniu przez właściciela katalogu.

 10. Opłaty za dodanie wpisu nie podlegają zwrotowi w żadnym przypadku.

 11. Użytkownik, który dodaje wpis, zgadza się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Najpopularniejsze tagi: